Garanti ve İade Koşulları

GARANTİ VE İADE KOŞULLARI

İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİKLER:

Alıcı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15.maddesinin g fıkrası uyarınca CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Ancak Satıcı, Alıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla Alıcı'ya aşağıda belirtilen, iptal, vazgeçme ve değişiklik yapma haklarını, talebin ve nedeninin Destek hattı +90 444 0 280 ile irtibata geçilmesi veya www.letoonia.com internet adresine Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilmesi ve ileri sürülen gerekçelerin Satıcı tarafından aşağıda belirtilen şartlara uygunluğu oranında kabulü koşuluyla tanıyabilir.

İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

Alıcı’nın işbu sözleşme gereği yaptığı rezervasyonun yılın 1 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasındaki sezon içinde olması halinde giriş tarihinden en az 15 (onbeş) gün öncesinde, rezervasyonun sezon dışı bir tarihe ilişkin olması halinde ise giriş tarihinden en az 20 (yirmi) gün öncesine kadar iptalini talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Alıcı, rezervasyonunun iptalini kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir raporla veya ölümlerini belgelemeleri ve bu durumu tesise giriş tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar bu maddede öngörülen şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Bu haller dışında kalan herhangi bir sebeple yapılacak iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmez ve ALICI Rezervasyon Toplam Bedeli’ni Satıcı’ya ödemeyi, ödeme yapılmış ise iadesini talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

Alıcı, ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği tarih değişikliğini, yukarıda belirtilen süreler içinde ve belirtildiği şekilde bildirmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

Alıcı’nın konaklama yapacağı tesise konaklama başlangıç tarihinde gidemeyeceğini/ulaşamayacağını konaklamanın başlangıç tarihinde saat 17.00’a kadar belirtilen şekilde bildirmemesi durumunda Satıcı, Alıcı adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Alıcı’ya herhangi bir ücret iadesi ve tazminat ödemesi yapılmaz.

Alıcı, konaklama hizmetinin verilmesi esnasına hiçbir nedenle sözleşmeyi feshedemez. Etmesi ve tesisten ayrılması halinde kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Sözleşme konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya, Alıcı’nın bildirmiş olduğu irtibat yöntemlerinden biri ile bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

Satıcı’nın sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, Alıcı’nın o güne kadar yaptığı tüm ödemeler iade edilir.

Alıcı’nın rezervasyonunda belirttiği tarih haricindeki diğer değişiklik ve ek hizmet talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar Satıcı’ya bildirilmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Satıcı, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Satıcı’ya herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Satıcı sorumlu tutulamaz ve bunlar sözleşmenin Alıcı tarafından bir fesih nedeni olarak ileri sürülemez. Tek kişilik (Single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir. Rezervasyon sırasında isim ve soy isimlerde yapılan tipografik hatalar (harf ve yazım hataları) kesinti ya da ceza alınmadan düzeltilir.

Otelden erken ayrılma halinde Alıcı, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Satıcı’ya ödemeyi, ödenen ücretin iadesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

44.200.194.255