Mesafeli Konaklama Sözleşmesi

MESAFELİ KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

1-SÖZLEŞME KONUSU:

İşbu sözleşme ile Alıcı, Satıcı Tutis Turizm Ticaret Seyahat A.Ş.’nin, Karagözler Mevkii Fethiye Muğla - TÜRKİYE adresindeki “Clup & Hotel Letoonia” ünvanlı konaklama tesisinde konaklama yapmak amacıyla Satıcı’nın www.letoonia.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı konaklama (tatil) hizmetine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve İleti Yönetim Sistemi’ne ilişkin mevzuat hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli 1. Maddede belirtilen internet sitesinde Satıcı tarafından öngörülen ve alıcı tarafından seçilerek kabul edilen seçeneklere göre belirlenen hizmet ve bedeldir. Alıcı, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Satıcı’ya ait site üzerinden ya da Satıcı’nın sitede belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.

Konaklama ile ilgili internet sayfasında ve Rezervasyon Belgesi'nde ücrete dahil olduğu belirtilen hizmetler dışında Alıcı tarafından konaklama öncesi veya konaklama sırasında talep edilecek sair hizmetlerin ayrıca ücrete tabi olduğunu Alıcı peşinen kabul eder. Alıcı internet tanıtım ve rezervasyon sayfasını yeterli şekilde inceleyip; tüm bilgilendirmeleri eksiksiz olarak okuyup anladığını, ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, rezervasyon anında kabul ettiği seçeneklerde öngörülen bedeli, öngörülen şekilde ve ilk taksitini rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dışında iade söz konusu değildir.

Alıcı, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Satıcı tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödemesi gerektiğini ve bankasına karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

Sözleşme ile Satıcı tarafından ifası taahhüt olunan hizmet, rezervasyon sırasında asgari kimlik bilgileri Alıcı tarafından bildirilen kişiler dışındaki kişilere kullandırılmaz. Bu yoldaki talepler halinde Satıcının ifadan herhangi bir neden ileri sürmesine gerek olmaksızın kaçınacağını ve yapılan ödemenin iade edilmeyeceğini peşinen kabul eder.

3.İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER:

Alıcı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15.maddesinin g fıkrası uyarınca CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Ancak Satıcı, Alıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla Alıcı'ya aşağıda belirtilen, iptal, vazgeçme ve değişiklik yapma haklarını, talebin ve nedeninin Destek hattı +90 444 0 280 ile irtibata geçilmesi veya www.letoonia.com internet adresine Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilmesi ve ileri sürülen gerekçelerin Satıcı tarafından aşağıda belirtilen şartlara uygunluğu oranında kabulü koşuluyla tanıyabilir.

İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

Alıcı’nın işbu sözleşme gereği yaptığı rezervasyonun yılın 1 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasındaki sezon içinde olması halinde giriş tarihinden en az 15 (onbeş) gün öncesinde, rezervasyonun sezon dışı bir tarihe ilişkin olması halinde ise giriş tarihinden en az 20 (yirmi) gün öncesine kadar iptalini talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Alıcı, rezervasyonunun iptalini kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir raporla veya ölümlerini belgelemeleri ve bu durumu tesise giriş tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar bu maddede öngörülen şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Bu haller dışında kalan herhangi bir sebeple yapılacak iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmez ve ALICI Rezervasyon Toplam Bedeli’ni Satıcı’ya ödemeyi, ödeme yapılmış ise iadesini talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

Alıcı, ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği tarih değişikliğini, yukarıda belirtilen süreler içinde ve belirtildiği şekilde bildirmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

Alıcı’nın konaklama yapacağı tesise konaklama başlangıç tarihinde gidemeyeceğini/ulaşamayacağını konaklamanın başlangıç tarihinde saat 17.00’a kadar belirtilen şekilde bildirmemesi durumunda Satıcı, Alıcı adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Alıcı’ya herhangi bir ücret iadesi ve tazminat ödemesi yapılmaz.

Alıcı, konaklama hizmetinin verilmesi esnasına hiçbir nedenle sözleşmeyi feshedemez. Etmesi ve tesisten ayrılması halinde kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Sözleşme konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya, Alıcı’nın bildirmiş olduğu irtibat yöntemlerinden biri ile bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

Satıcı’nın sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, Alıcı’nın o güne kadar yaptığı tüm ödemeler iade edilir.

Alıcı’nın rezervasyonunda belirttiği tarih haricindeki diğer değişiklik ve ek hizmet talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar Satıcı’ya bildirilmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Satıcı, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Satıcı’ya herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Satıcı sorumlu tutulamaz ve bunlar sözleşmenin Alıcı tarafından bir fesih nedeni olarak ileri sürülemez. Tek kişilik (Single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir. Rezervasyon sırasında isim ve soy isimlerde yapılan tipografik hatalar (harf ve yazım hataları) kesinti ya da ceza alınmadan düzeltilir.

Otelden erken ayrılma halinde Alıcı, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Satıcı’ya ödemeyi, ödenen ücretin iadesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

4-ÖZEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılı olarak, Alıcı tarafından Satıcı’nın internet sitesinden eksiksiz olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan Alıcı tarafından görülür ve Alıcı kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Alıcı kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kullanıcı web sitesi aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi 128 bit Rapid SSL teknolojisi ile şifrelenir. Satıcı’nın rezervasyon ödeme sayfası, uluslararası ve dünyaca kabul gören Rapid SSL güvenlik sertifikasına sahiptir. Bu sayfada yer alan güvenlik bilgileri Satıcı tarafından güncellenebilir. Alıcı’nın bilgileri periyodik olarak kontrol etmesi kendi sorumluluğundadır. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Alıcı’nın bilgisayarında bulunacak virüs, casus program vb. yasa dışı yazılımlarla veya Alıcı’nın ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileriyle Satıcı sisteminden işlem yapılması ve bu yüzden Alıcı’nın uğrayabileceği zararlardan Satıcı’nın herhangi bir cezai ve/ veya hukuki yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları Alıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Alıcı’nın, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Alıcı’nın özen borcudur.

Alıcı’nın, şikâyetçi olduğu halde ayıplı hizmeti ve şikayetini, Satıcı yetkililerine yazılı olarak yada destek hattı (+90 444 0 280) ile irtibata geçerek yahut www.letoonia.com internet adresindeki ilgili mail adresine derhal bildirim yapmaksızın hizmeti sonuna kadar kullanması halinde, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi alacak ve tazminat hakları bulunmaz.

Alıcı, otel rezervasyonu ve sözleşmede tarafı Satıcı tesis ve hizmet şartları hakkında her türlü bilgiyi Satıcının belirtilen web adreslerinden aldıktan ve internetten gerekli tüm incelemeleri eksiksiz olarak yaptıktan sonra işbu sözleşmeyi, eklerini ve ayrılmaz parçası niteliğindeki belgeleri eksiksiz sanal ortamda onayladığını ve bu onayının imza yerine geçtiğini kabul ve taahhüt eder.

Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında derhal tahsil edilir. Bu koşula uymayanlarla ilgili olarak Satıcı’nın konaklama iptal hakkı saklıdır.

Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan www.letoonia.com internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve Alıcı tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

Alıcı, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için Satıcı’ya uzatma ile ilgili talebini iletmesi sonrasında Satıcı’nın kabulü ve ödemesini gerçekleştirmesi şartıyla konaklama tarihi uzatabilir.

Konaklama tesisinde konaklayanların güvenliği de dikkate alınarak 24 saat kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Ancak, personeli de dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı’nın konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

Alıcı(lar), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu ayrıca bu hususta internet sitesindeki bilgilendirmeleri şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Alıcı(lar) kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Alıcı(lar) ile birlikte konaklama yapan 3.kişiler, imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını kendileri adına kayıt yaptıran Alıcı(lar) ve internet sitesi bilgilendirmeleri ile öğrenmiş, otelde bu sözleşme şartlarında konaklamayı kabul etmiş olurlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle Satıcı aleyhine açılacak dava ve takipler nedeniyle ve Satıcı’nın ilgililere bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, ödemiş olduğu fazla miktar için sözleşmede imzası bulunan Alıcı’ya rücu hakkı mahfuzdur.

Alıcı, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, eksiksiz şekilde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Satıcı, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle Alıcı’ya karşı sorumludur.

Faturalar rezervasyon esnasında Alıcı tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese, rezervasyonun çıkış tarihinden itibaren 7-14 iş günü içerisinde gönderilir. Postayla gönderim sırasındaki gecikmelerden Satıcı sorumlu değildir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Satıcı sorumlu değildir.

Farklı sezon ve günlerde 0 - 12 yaş aralığında bulunan konaklayanlar için farklı fiyatlar uygulanabilir. İnternet sitesinde yer alan çocuk indirimleri, ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında ve sitede yazılı şartlar halinde geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Alıcı tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı (giriş tarihindeki güncel fiyat üzerinden) Alıcı tarafından Satıcı’ya derhal ödenerek gerekli değişiklik yapılır. Ebeveynleri tarafından rezervasyon ve ödeme yapılmış olsa dahi 18 yaşını doldurmamış bireylerin ebeveynlarından ayrı olarak ve tek başlarına konaklama yapmalarına izin verilmez.

Salgın hastalık, olumsuz hava koşulları, toplumsal olaylar, terör, grev-lokavt, savaş, seferberlik ilanı, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller Satıcı yönünden mücbir sebep kabul edilir. Bu nedenlerle konaklamanın başlamaması veya başlamış konaklamanın devamına ettirilmesinin mümkün olmaması halinde Satıcı, konaklama hizmetini sonlandırabilir, iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Alıcı’nın tazminat talep hakkı yoktur.

Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda otelin iradesi dışında (sanatçının hastalanması vb) oluşan durumlarda, Satıcı, sanatçı değişikliği veya programı sanatçısız yapma hakkını saklı tutar.

Konaklama tesislerinde yapılan konaklamalar "Konaklama Vergisi" ne tabidir ve konaklayanlardan tesise giriş sırasında ayrıca ve nakden tahsil olunur. Rezervasyon tarihinde uygulanan vergi oranında tahsil esnasında değişiklik olması durumunda yeni oran üzerinden uygulama yapılır. Alıcı, rezervasyon sırasında aksi Satıcı tarafından belirtilmedikçe tesise girişte konaklama vergisini nakit olarak ödemesi gerektiği konusunda işbu sözleşme ile bilgilendirilmiştir. Tesise girişte bu verginin nakit olarak ödenmesinden kaçınılması halinde Satıcı sözleşmeden dönerek, hizmet edimlerini ifadan imtina edebilir. Bu durumda Alıcı’nın herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep hakkı yoktur.

İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla Alıcı, Satıcıya, bağlı ortaklıkları ve şirketlerine, tedarikçileri ile işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 Sayılı Kanun ile Ticari İletişim ve Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla tüm mecralarda (telefon, e-mail, SMS, sosyal medya vb.) ticari elektronik ileti/sms vb. paylaşılmasına onay verir. Alıcı bu onayının iptali www.letoonia.com internet adresinde yer alan iletişim kanallarına bildirerek de yapabilir.

İçişleri Bakanlığı’nın HES Kodu Konulu Genelgesi kapsamında tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) Alıcı’dan ve birlikte konaklayacaklardan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklayacaklar konaklama tesisine kabul edilecektir. HES kodu sorgulaması, konaklayacakların konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak; yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecektir. Tesise girişte HES kodu sorgulaması için HES kodunu paylaşmayan HES kodundan bulaş uyarısı alınan kişiler tesise alınmayacaktır. Bu halde, tüm rezervasyon tutarı tahsil edilecek ve Alıcı’ya ücret iadesi yapılmayacaktır. İlgili yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılması halinde yeni uygulamaya göre güncelleme yapılacaktır.

Alıcı, işbu sözleşmeyi imzalamadan önce; www.letoonia.com internet adresindeki Ön Bilgilendirme Metnini, Gizlilik Politikası’nı, Güvenlik Politikasını, Aydınlatma Metnini, Kampanya, Reklam, Gizlilik ve Güvenlik Metnini, Çerez Politikasını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Bilgilendirme Metninin tamamını eksiksiz olarak okuyup anladığını ve onay vermesi ile alınan beyanının geçerli olduğunu gerekli tüm yasal bilgilendirmelerin yapıldığını kabul ederek işbu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder.

Otel Rezervasyon/Kayıt belgesi, www.letoonia.com internet adresinde onaylanan ve tesise girişte imzalatılan tüm diğer yasal belgeler, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuk’u olup; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yasalardan kaynaklı Genel Yetki Kuralları saklıdır.

İşbu elektronik ortamda oluşturulan sözleşme Alıcı tarafından www.letoonia.com web adresinde onaylanmakla geçerlilik kazanır.

Satıcı ile Alıcı arasında kayıt esnasında akdolunan işbu sözleşme hükümleri Alıcı tarafından eksiksiz olarak okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

TUTİS TURİZM TİCARET SEYAHAT A.Ş.
ALICI
44.200.194.255